Före, under och efter CoreTherm behandling

Den här informationen beskriver vad du kan förvänta dig före, under och efter en CoreTherm® behandling. Varje person med symptomgivande prostataförstoring är unik. Behandlingen måste därför anpassas och skräddarsys till varje person. Det som beskrivs i den här informationen bygger på typiska erfarenheter från flera kliniska studier.

Att göra hemma FÖRE behandlingen.

Innan behandlingsdagen.

Om du tar mediciner, ta reda på om du ska ta dem före eller i samband med behand­lingen.

Din läkare kommer att besluta vilka läkemedel du behöver ta före och efter behandlingen. Om du får recept på medicin, se till att ta ut det på apoteket innan behandlingsdagen och ta dem enligt anvisningen.

Behandlingsdagen.

Ät en lätt måltid innan du åker till mottagningen.

Du bör ha varit på toaletten och haft avföring innan du åker till mottag­ningen.

Bär bekväma och löst sittande kläder. Det känns bättre eftersom du kommer att ha en kateter när du lämnar mottagningen.

Förberedelser i samband med behandlingen.

Behandlingen sker på en vanlig behandlingsbrits på urologmottagningen. Se till att du ligger bekvämt. Underlivet och penis tvättas med bakteriedödande lösning. Urinrörsmynningen och urinröret fylls med lokalbedövningsgel och en mjuk penisklämma trycker ihop urinröret i fem minuter för att hålla gelen på plats. Detta för att bedöva och minska obehaget under behandlingen.

Urinblåsan töms helt med hjälp av en tappningskateter innan behandlingen. Vanligtvis ges också lokalbedövningsinjektionen i själva prostatakörteln genom tappningskatetern. Efter ytterligare bedövningsgel i urinröret införs behandlingskatetern vanligen utan nämnvärt obehag.

En säkerhets- och kontrolltermometer förs in i ändtarmen. Ett band, som också mäter temperaturen, fästs försiktigt runt penisroten. Dessa temperaturmätningar skyddar mot för kraftig värmeövergång till ändtarmen och urinröret.

Om du inte tål ”tandläkarbedövning” är det viktigt att du informerar sjukvårdspersonalen om det. 

Vad du kan förvänta dig UNDER behandlingen.

Behandlande läkare för in en behandlingskateter i ditt urinrör.  Katetern innehåller en antenn som värmer upp din prostatavävnad och när temperaturen har nått ca 50 grader förstörs den överflödiga prostatavävnaden. Behandlingsdatorn övervakar temperaturen i prostatan, blodflödet och den uppnådda behandlingseffekten.

Behandlingstiden varierar mellan 6–15 minuter.

Under behandlingen följer vårdpersonalen åtta säkerhetstemperaturer: tre i prostatan, tre i ändtarmen, en i behandlingskatetern och en runt penisroten. Allt för att göra ingreppet säkert och effektivt. En viss värmekänsla förekommer normalt under behandlingen. Urinträngningar kommer normalt mot slutet av behandlingen. Vanligen när endast 2–4 minuter av behandlingstiden återstår. Dessa trängningar kan vara intensiva men utgör ”falskt alarm” då urinblåsan tömts precis innan behandlingen. Tala genast om för läkaren eller sköterskan om ditt obehag övergår till smärta. Extra läkemedel kan ges med snabb effekt vid behov och behövs sällan.

Behandlingen stoppas automatiskt om temperaturen i prostatan (vid penisroten eller i ändtarmen) uppnår förprogrammerade säkerhetsnivåer. Personalen anpassar värmeeffekten och skräddarsyr behandlingen till din individuella situation.

Efter behandlingen tas behandlingskatetern samt säkerhetstermometrarna genast bort. Normalt svullnar den behandlande prostatavävnaden under flera dagar som en följd efter behandlingen. Detta gör det svårt att kissa själv den första tiden efter behandlingen. Din läkare kommer därför att placera en mjuk kateter till din urinblåsa för att dränera urinen tills svullnaden går ner. Du kan behöva ha kvar katetern i ca 2-3 veckor, eller i vissa fall längre om Du hade kateter innan behandlingen.  Personalen kommer att instruera dig hur katetern fungerar och lära sig hur du sköter den om du inte haft kateter tidigare.

Vad kan du förvänta dig EFTER behandlingen.

Du kan i regel gå hem direkt efter behandlingen. Planera så att du kan stanna hemma från arbetet och ta det lugnt några dagar. Undvik tunga lyft och alltför intensiv fysisk aktivitet. Det tar några dagar för urinröret att vänja sig vid urin­vägskatetern. En viss irritation och sveda är normalt men försvinner vanligen efter några dagar. Behandlingen av prostatan ger en tillfällig vävnadsskada och prostatan svullnar upp och behöver tid för att läkas. Svullnaden kan ge symptom som urinträngningar och det kan kännas lite obehagligt, särskilt under det första dygnet efter behandlingen.

Din läkare kan skriva ut flera läkemedel som minskar dina obehag efter behand­lingen. Till exempel antibiotika, inflammationshämmande medel och medicin som dämpar urinträngningar. Efter behandlingen kan det hända att du känner dig kissnödig ofta. Detta är helt normalt och känslan kommer att försvinna gradvis. Var noga med din underlivshygien efter behandlingen.

Drick gärna mycket eftersom stora urinmängder och stort flöde genom katetern minskar antalet bakterier som kan orsaka infektion. Det kan finnas synligt blod i urinen under de första dagarna efter behandlingen. Detta är helt normalt, ofarligt och går över med tiden. De flesta män upplever en väsentlig förbättring inom en till tre månader.

Återbesöket.

När det är dags att få kateten borttagen görs det på mottagningen eller vårdcentralen. Hur lång tid du skall ha kateter efter behandlingen bedömer läkaren bland annat utifrån om du har haft kateter tidigare och hur stor prostatakörtel som behandlas. Vanligen känner man inte någon omedelbar förbättring när katetern tas bort.
Den stora förbättringen kommer gradvis under veckorna och månaderna som följer därefter. De flesta upplever en väsentlig förbättring inom en till tre månader. Oftast känns förbättringen vecka för vecka under de första tre måna­derna, så förbered dig på att kunna se fram emot en gradvis bättre livskvalité.

Vilka resultat kan jag förvänta mig?

CoreTherm behandlingar har kliniskt bevisat ge långsiktig förbättring av BPH-symptom. CoreTherm kan ge dig och din familj de resultat du hoppas på. 80-90 procent av våra patienter upplever signifikant förbättring.

Viktig information.

CoreTherm är en säker och effektiv behandling och innebär liten risk för komplikationer. Men i likhet med alla medicinska ingrepp kan den i sällsynta fall medföra komplikationer och biverkningar.

Kontakta din läkare/sköterska om du upplever något av följande:

  • Oförklarlig hög feber eller frossa – det kan vara tecken på en infektion
  • Kraftig blödning
  • Stopp i katetern
  • Svår smärta – oavsett när den kommer