Vad är CoreTherm?

CoreTherm® är en icke-kirurgisk behandling som har utvecklats under 20 års tid. Behandlingen har samma goda symptomlindring som en kirurgisk behandling – hyvling eller TURP (transurethral resektion av prostata) men har färre biverkningar (blödningar och mer sällan torr utlösning). Med CoreTherm® slipper du narkos och övernattning på sjukhus.

CoreTherm® är en unik patenterad behandlingsmetod som gör det möjligt för läkaren att kontinuerligt följa temperaturen i prostatan och avpassa värmedosen till varje prostata.

Fördelar med CoreTherm®:
  • Lindrar Dina vattenkastningsbesvär under lång tid
  • Bibehållen erektion men 30% risk för torr utlösning
  • 9 av 10 kateterbärare (eller RIK) kan slippa sin kateter
  • Färre biverkningar än vad som rapporteras för kirurgi (TURP)
  • Ingen narkos eller ryggmärgsbedövning krävs
  • Enda alternativet för Dig som är olämplig för operation pga. andra sjukdomar (högriskpatienter).
  • Tilltalande alternativ för Dig som har en mycket kraftig prostataförstoring och rekommenderas en operation genom buken
  • Tilltalande alternativ för Dig som tar blodförtunningsmedicin (Waran® eller motsvarande)