Historik

ProstaLunds historiska utveckling i korthet

1991
 • Bolaget grundas av docent Magnus Bolmsjö i Lund.
2002
 • FDA-godkännande och verksamhetsstart i USA.
 • Avtal knyts med stor amerikansk distributör för USA.
2002-2004
 • Bolaget stäms av amerikansk konkurrent för patentintrång. I ett så kallat summary judgement dömer den federala domstolen till ProstaLunds fördel avseende konkurrentens huvudpatent (som befinns vara ogiltigt). Bolaget ingår därefter licensavtal på förmånliga villkor avseende två andra patent för att få ”freedom to operate” på den amerikanska marknaden. Licensavtalen innebar att ProstaLund fick möjlighet att utnyttja patenterad teknologi som ägdes av licensgivarna. I och med att dessa patent nu inte längre är i kraft (patenten har gått ut) har licensavtalen inte längre någon betydelse för ProstaLunds möjligheter att operera på den amerikanska   marknaden, men tidigare var dessa licensavtal viktiga.
2005
 • Uppstart av eget säljbolag i Orlando, USA.
2006
 • Ny ägarstruktur och ledning i Bolaget.
 • Verksamheten flyttas från Lund till Uppsala.
2009
 • Ny ägarstruktur i Bolaget.
2011-2012
 • Dotterbolaget ProstaLund Operations försätts i konkurs vid Uppsala tingsrätt. Moderbolaget köper inkråmet och verksamheten läggs in i moderbolaget.
2012
 • Verksamheten flyttas tillbaka till Lund.
2012
 • Magnus Bolmsjö, VD i ProstaLund från bolagsstart fram till 1998 samt mellan åren 2003-2006, kliver åter in som VD i Bolaget.
 • Bolaget påbörjar återuppbyggnad av en väl fungerande försäljningsorganisation.
 • Ny infallsvinkel för vaccination mot prostatacancer.
2013
 • Kontroll av drygt 700 patienter i Kalmar genomförs.
2013
 • Avtal tecknas med distributören Shaanxi Yuandaolong Medical Technologies Co Ltd. (Kina) med en initial miljonorder.