Aktiekapital

  • Aktiekapitalet uppgår till 10 273 539 kronor.
  • Kvotvärde är 1,00 SEK kronor.
  • Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst.

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalets
utveckling
Händelse Kvotvärde Ökning/minskning av
antalet aktier
Ökning/minskning av
aktiekapital
Totalt antal
aktier
Totalt
aktiekapital
År
2007 Bolagsbildning 1,00 100 000 100 000,00 100 000 100 000,00
2007 Nyemission 0,10 38 964 906 3 896 490,60 39 964 906 3 996 490,60
2007 Minskning 0,10 – 1 000 000 -100 000 38 964 906 3 896 490,60
2008 Nyemission 0,10 298 555 29 855,50 39 263 461 3 926 346,10
2010 Nyemission 0,10 16 000 000 1 600 000 55 263 461 5 526 346,10
2011 Nyemission 0,10 26 030 527 2 603 052,70 81 293 988 8 129 398,80
2012 Sammanslagning 1:100 10,00 -80 481 049 812 939 8 129 398,80
2012 Minskning aktiekapital 1,00 -7 316 459,80 812 939 812 939,00
2012 Nyemission 1,00 1 625 878 1 625 878,00 2 438 817 2 438 817,00
2013 Riktad nyemission 1,00 167 000 167 000,00 2 605 817 2 605 817,00
2013 Nyemission 1,00 579 070 579 070,00 3 184 887 3 184 887,00
2014 Nyemission 1,00 1 592 443 1 592 443,00 4 777 330 4 777 330,00
2014 Nyemission 1,00 38 392 38 392,00 4 815 722 4 815 722,00
2015 Nyemission 1,00 1 605 240 1 605 240,00 6 420 962 6 420 962,00
2016 Nyemission 1,00 3 852 577 3 852 577,00 10 273 539 10 273 539,00