Aktien

Listning på AktieTorget: Aktien är ansluten till AktieTorget. Första dag för handel var den 25 oktober 2013.

AktieTorget har sedan den 1 november 2007 Finansinspektionens tillstånd som värdepappersrörelse för drift av handelsplattform. AktieTorget står därmed under inspektionens tillsyn. Tidigare var AktieTorget en auktoriserad marknadsplats.

  • En handelspost består av 1 aktier
  • Kortnamnet är PLUN
  • ISIN-kod är SE0002372318

ProstaLund AB på Aktietorget.