Media

Det här är en historisk beskrivning av hur CoreTherm behandlingen har utvecklats under 20 års tid:

The making of a new machine

CoreTherm – The making of a new machine