Pressmeddelanden

Valberedning utsedd i ProstaLund AB

november 16, 2017

I enlighet med beslut vid Prostalunds årsstämma den 9 maj 2017, sammankallade styrelsens ordförande, Sonny Schelin, valberedningen. Efter samråd med bolagets per den 31 augusti 2017 röstmässigt största aktieägare, kom valberedningen att bestå av följande tre ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2017:  Sonny Schelin, valberedningens ordförande nominerad av    […]

ProstaLund – Ändrat datum för kvartalsrapport tre

oktober 26, 2017

ProstaLund har ändrat för datum för publicering av delårsrapport, period 2017-01-01 – 2017-09-30. Nytt datum är den 16 november istället för tidigare meddelat 15 november. Läs hela pressmeddelandet här

CoreTherm fortsätter växa i Sverige

augusti 24, 2017

CoreTherm fortsätter växa i Sverige Sjukhuset i Gävle ny användare Läs hela pressmeddelandet här

ProstaLund etablerar sig i Finland med ny order

juli 11, 2017

ProstaLund har undertecknat avtal med Mikkeli Centralsjukhus i Finland om att genomföra 30 CoreTherm-behandlingar det kommandet året. Steget in i Finland är i linje med ProstaLunds marknads-och försäljningsstrategi om ökad närvaro i de nordiska grannländerna de senaste åren. Läs hela pressmeddelandet här

Kallelse till årsstämma i ProstaLund AB (publ)

april 7, 2017

PM ProstaLund – Kallelse till årsstämma i ProstaLund AB (publ) 170407 Fullmaktsformulär till bolagsstämma i ProstaLund AB (publ) den 9 maj 2017: Fullmaktsformulär – PLAB

ProstaLunds dotterbolag upphandlas av danska Amgros

mars 7, 2017

PM ProstaLund – Amgros

ProstaLund bokslutskommuniké 2016 pressmeddelande

februari 23, 2017

PM PLAB 2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016

ProstaLund: ProstaLund inrättar valberedning

februari 22, 2017

Tre av ProstaLunds största aktieägare, William Gunnarsson på BWG Invest SARL:s mandat, Sonny Schelin på Schelin Medicin AB:s mandat och Hartmut Wiese, har beslutat sig för att organisera sig i en valberedning inför ProstaLunds årsstämma 2017 och har utsett Hartmut Wiese till valberedningens ordförande. Aktieägarna önskar att bolaget närmar sig den praxis för bolagsstyrning som […]

Sista dag för handel med BTA den 3 januari 2017

december 29, 2016

PM-Prostalund-2016-12-29-handel-BTA

Företrädesemissionen övertecknad 16 december 2016

december 16, 2016

ProstaLund PM 161216 – Företrädesemissionen övertecknad

Sida 1 av 4 1 2 3 4 Äldre