Rapporter

2017

ProstaLund AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017
ProstaLund AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2017

ProstaLund AB (publ) – Delårsrapport januari-mars 2017

ProstaLund AB – Årsredovisning 2016
ProstaLund AB (publ) – Bokslutskommuniké 2016

Årsstämma 2017
Stämmokommuniké 9 maj 2017 ProstaLund AB (publ)
Kallelse till årsstämma i ProstaLund AB (publ)
Fullmaktsformulär – PLAB

2016

ProstaLund AB (publ)- Delårsrapport januari-september 2016
ProstaLund AB (publ) – Delårsrapport jan-juni 2016 
ProstaLund AB (publ) – Delårsrapport 1, 2016
ProstaLund AB (publ) – Bokslutskommuniké 2015

Årsstämma 2016
Kallelse till årsstämma i ProstaLund AB (publ)
Fullmaktsformulär

2015

ProstaLund AB – Årsredovisning 2015
ProstaLund AB – Delårsrapport 3, 2015
ProstaLund AB – Halvårsrapport 2015

ProstaLund AB – Delårsrapport 1, 2015
ProstaLund AB – Bokslutskommuniké 2014

Årsstämma 2015
ProstaLund AB Stämmokommuniké 11 maj 2015
Kallelse till årsstämma i ProstaLund AB (publ)

2014

ProstaLund AB – Årsredovisning 2014
ProstaLund AB – Delårsrapport 3, 2014
ProstaLund AB – Halvårsrapport 2014
ProstaLund AB – Delårsrapport 1, 2014
ProstaLund AB – Bokslutskommuniké 2013

Årsstämma 2014
Protokoll årsstämma 2014
Stämmokommuniké 5 maj 2014
Kallelse till årsstämma i ProstaLund AB (publ)
ProstaLund AB – Förslag till Bolagsordning
Fullmaktsformulär
Beslutsförslag till årsstämman

2013

ProstaLund AB – Årsredovisning 2013
ProstaLund AB – Delårsrapport 3, 2013

2012

ProstaLund AB – Årsredovisning 2012

2011

ProstaLund AB – Årsredovisning 2011

2010

ProstaLund AB – Årsredovisning 2010