Styrelse

Sonny Schelin – Styrelseordförande

Sonny Schelin, född 1945, är styrelseledamot i ProstaLund sedan 2012. Schelin är medicine doktor, kirurg och urolog. Disputerat på mikrovågsbehandling av godartad prostataförstoring. Grundare av Specialistläkargruppen i Kalmar och har lång erfarenhet av prostatasjukdomar och olika behandlingsmetoder. Sonny Schelin har vidareutvecklat ProstaLunds behandlingsmetod till dagens standard.

Magnus Bolmsjö – Styrelseledamot

Magnus Bolmsjö, född 1950, är styrelseledamot i bolaget sedan 2013. Bolmsjö är entreprenör och docent i radiofysik. Han har 30 års erfarenhet av life-science industrin och var tidigare utvecklingschef på bland annat Novo Diagnostic Systems i Danmark samt grundare av bland annat Lund Science AB (IT-teknik), Fastighets AB East Coast City med flera. Bolmsjö grundade ProstaLund AB och var dess VD från starten fram till 1998, därefter åren 2003-2006. Lämnade bolaget i samband med ägarskiftet 2006. Han var sedan bolagets VD under 2012 – maj 2016. Var styrelseordförande i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) under åren 2009-2013.

William Gunnarsson – Styrelseledamot

William Gunnarsson, född 1947, är styrelseledamot i ProstaLund sedan 2009. Gunnarsson är grundare av Orphan Europe där han var VD fram till 2008 då det uppgick i Recordati. Han har mer än 30 års erfarenhet från life-science-industrin i olika chefsroller inom bland annat Bristol Myers och Nobel Pharma. William Gunnarsson är den störste enskilde ägaren i ProstaLund AB (publ) och är härutöver styrelseledamot i bl.a. Sensidos, Axentua, Laccure och Adenivir.

Sören Johansson – Styrelseledamot

Sören Johansson, född 1955, är styrelseledamot i ProstaLund sedan 2014. Johansson har varit verksam inom svensk medicinsk och medicinteknisk industri i över 35 år och har internationell erfarenhet inom affärsutveckling på globala sjukvårdsmarknader. Bl.a. med 19 års erfarenhet från Elekta AB (publ) där han var chef för affärsutvecklingen fram till 2015. Han har tidigare innehaft styrelseuppdrag inom Swedish Medtech, den svenska branschorganisationen för medicinsk teknik och är styrelseledamot i Single Technologies AB. Han är civilingenjör från KTH i Stockholm.