Behandlingsalternativ

Snabb säker och effektiv. Fördelar med behandling med CoreTherm är flera. Nedan kan du läsa om alternativa behandlingsmetoder och vanliga biverkningar.

Snabb säker och effektiv. Fördelar med behandling med CoreTherm är flera. Nedan kan du läsa om alternativa behandlingsmetoder och vanliga biverkningar.

Kirurgiskt ingrepp

Det finns olika operationsmetoder för att behandla prostataförstoring. Här nedan redogörs för de två vanligaste kirurgiska ingreppen. Tidigare har det även funnits andra metoder som till exempel olika sorters laserbehandling. Metoderna har utvärderats i Sverige med varierande resultatet. Dessa är också operationer som kräver sjukhusresurser och narkos eller ryggbedövning.

Operation genom urinröret (TURP)

Denna metod kallas också hyvling. Operationen utförs på operationsbordet och patienten blir nersövd eller får ryggmärgsbedövning. Operationen sker genom att ett rör med optik förs in i urinröret. En elektrisk slynga bränner bort delar av prostatan. Ingreppet tar ca ½- 1 timme. Vanligtvis innebär det att du får ligga kvar på sjukhuset i 1–5 dagar efter ingreppet. Effekten av behandlingen är god men det kan dröja några månader innan du upplever full effekt.

Biverkningar som kan förekomma i samband med operation genom urinröret (TURP):
 • Ca 90% får torr utlösning
 • Bestående urinläckage/inkontinens
 • Blödningar
 • Blodpropp
 • Infektioner
 • Försämrad erektion
Öppen operation

Denna metod är ett större ingrepp än TURP. Ett snitt läggs genom bukväggen och man tar bort den förstorade delen av prostatakörteln som förtränger urinröret med öppen operationsteknik. Ingreppet görs i narkos och du får stanna kvar upp till en vecka på sjukhus. Effekten av behandlingen är god men även här kan det dröja några månader innan du upplever full effekt.

Biverkningar som kan förekomma i samband med öppen operation:

 • Torr utlösning
 • Bestående urinläckage
 • Blödning
 • Blodpropp
 • Infektioner
 • Försämrad erektion
Läkemedel

Kan läkemedel hjälpa mig med mina prostataproblem?
Det är svårt att ge endast ett svar på det. Det finns läkemedel som minskar prostatans storlek gradvis. Det kan minska symtomen men i många fall är förbättringen bara tillfällig. Vissa patienter upplever att läkemedel inte har någon effekt alls. Andra anser att det ger en effekt i början men att problemen är tillbaka efter ett tag. En tredje grupp upplever att läkemedel lindrar besvären.

Använder du läkemedel idag mot dina prostatabesvär men känner att det inte ger tillräcklig effekt? Kontakta då din läkare och diskutera en alternativ behandling för dina besvär.

Biverkningar som är kända med läkemedelsbehandling:

 • Impotens
 • Huvudvärk och yrsel
 • Trötthet
 • Illamående
Naturläkemedel

Naturläkemedel är receptfria och avsedda för egenvård vilket innebär att de skall användas vid enklare besvär som inte kräver läkarbehandling. Både krav på den aktiva beståndsdelen och på

Definition av naturläkemedel enl Läkemedelsverket:

”Naturläkemedel är läkemedel vars verksamma beståndsdelar har ett naturligt ursprung utan att härröra från växtriket. De verksamma beståndsdelarna ska utgöras av djurdel, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning och får inte vara alltför bearbetade. För produkter som härrör från växtriket gäller andra bestämmelser.”

Kan naturläkemedel hjälpa mig?

Det finns idag begränsad kunskap om naturläkemedlets effekter då det finns väldigt få och relativt små kliniska studier som har tagits fram. Jämfört med läkemedel, där godkännande från Läkemedelsverket krävs för att få sälja läkemedel i Sverige, finns inte samma strikta krav på kliniska studier för att få sälja naturläkemedel i Sverige.

Kvarvarande kateter (KAD)

Prostatan kan växa så att urinstopp uppstår, vilket gör att du inte går att kissa. Du får då en kateter som eventuellt får vara kvar, en så kallad KAD. Detta är en temporär lösning i väntan på annan behandling. Du får denna kateter för att blåsan skall kunna tömma sig och inte skada njurarna. Långvarig KAD har negativa effekter – urinblåsan skrumpnar och utan blåsträning kan den tappa sin funktion helt. Då hjälper ingen operation – det är då för sent utan livslång katetervård är enda alternativet. Efter långvarig katetervård riskerar man också kronisk urinvägsinfektion och utveckling av blåsstenar.

Kontakta din läkare och hör dig för om det finns alternativa behandlingar för ditt problem!

Självtappningskateter – ren intermittent självkateterisering (RIK)

Med en tappningskateter för Du själv in en kateter till urinblåsan 4–6 gånger per dygn. Blåsan töms via den tillfälliga katetern, därefter tas katetern bort. Det här är en tillfällig lösning för dig som har godartad prostataförstoring. Tyvärr är sjukvården pressad idag så det kan hända att denna period blir längre än den skulle behöva vara innan du kan få en botande behandling. Det är viktigt att du tar eget initiativ och kämpar för att få den behandling du har rätt att få.

Alla olika behandlingsmetoder har för- och nackdelar som du bör överväga och diskutera med din läkare. Prata med din läkare om CoreTherm behandling:

 • Om din prostataförstoring påverkar din och din partners livskvalitet.
 • Din medicin kanske inte hjälper eller ger biverkningar.
 • Du är tveksam till att genomgå ett kirurgiskt ingrepp
 • Du har haft urinstopp och fått en kateter eller självtappar dig.

Vara noga med att fråga om CoreTherm vid namn för att se till att det inte blir någon sammanblandning med andra behandlingar. Det är viktigt att du och din läkare diskutera alla alternativ och välja den som passar dina individuella behov.

Känn dig fri att skriva ut information från denna webbplats och dela den med din läkare. Det är alltid bra att vara en välinformerad, aktiv deltagare i din behandling.