Hur allvarliga är mina symptom?

Forskare har tagit fram ett test i form av en självskattningsskala som hjälp Dig  bedöma hur allvarliga dina symptom är.

Testen är inte avsedd att ge medicinsk rådgivning eller ersätta läkarens utlåtande och omsorg. Endast din läkare kan diagnostisera om du har BPH och utvärdera ditt individuella tillstånd. Det finns andra tillstånd som kan orsaka urinvägssymtom förutom BPH.

Testet heter IPSS (International Prostate Symptom Score) och består av två delar
Fråga 1-7 är en kartläggning av hur stora dina vattankastningsproblem är.
Fråga 8 är en livskvalitetsfråga och är din egen uppskattning av hur stora problem du har.

Gör snabbtestet här