Vad kan CoreTherm erbjuda?

CoreTherm är en icke-kirurgisk behandling som har samma effekt som TURP ” the gold standard” med färre biverkningar. Behandlingen görs på mottagningen  och tar ca 6-15 minuter. Patienten går normalt hem direkt efter ingreppet avslutas. Ingen narkos eller spinalblockad behövs, patienterna får en god smärtlindring med enbart lokalbedövning.

CoreTherm kan erbjuda ett alternativ för många patienter med stora prostatakörtlar där enda alternativet är öppen kirurgi eller än livslång kateterisering. Andra patienter som kan ha nytta av behandlingen är de som är alltför bräcklig för kirurgi och/eller har läkemedel som  tex Waran som komplicerar kirurgiska ingrepp.

Med fördel kan dessa patienter behandlas:
  • Patienter med måttlig till svåra symptom på LUTS vid BPH (IPSS >12).
  • Patient med urinretention och är föremål för långsiktiga kateterisering eller RIK (ren intermittent själv kateterisering)
  • Patienter med hög risk eller olämpliga för operation, inklusive;
  • Patienter med stora prostata (> 80 g).
  • Patienter som är föremål för komplicerad operation.
  • Patienter på antikoagulantia.
  • Andra situationer kontraindicerat indikerar operation.

CoreTherm är en Evidensbaserad behandling med rekommendationer från SBU och det finns med i guidelines från EAU och AUA.