FAQ

CoreTherm är en lika effektiv behandling som operation (TURP) men CoreTherm® är förknippad med färre risker och den är lättare för patienten att genomgå. Den kan göras på mottagningen och den kräver ingen inläggning på sjukhus.

CoreTherm är en icke-kirurgisk behandling som använder värme för att ta bort den extra vävnad som klämmer åt urinröret. Coretherm-behandlingen kallas i den medicinska litteraturen ofta för TUMT = TransUretral Mikrovågs Terapi.

Enligt patientlagen har alla BPH-patienter rätt att få information om och om så önskas välja CoreTherm värmebehandling, även om hemlandstinget inte kan erbjuda denna typ av behandling. CoreTherm finns på ett flertal mottagningar/kliniker i Sverige. Om det inte finns nära dig har du rätt att begära behandlingen hos annan vårdgivare, betald av ditt landsting via s.k. riksvalsremiss. Det är viktigt att få rätt diagnos. När du fått diagnosen godartad prostataförstoring, diskutera vilka behandlingsalternativ som finns med din läkare. CoreTherm kan vara ett alternativ som passar.

Hitta behandling

De flesta upplever inte behandlingen som smärtsam, men det är vanligt att man känner ett visst övergående obehag och en känsla av att man måste gå på toaletten, trängningar. Hur mycket besvär man känner är helt individuellt och det är därför viktigt att du talar om för din läkare om du känner obehag under behandlingen.

Det är inte ovanligt att man får antibiotikabehandling under tiden som man bär kateter. Dagarna efter behandlingen kan vissa patienter behöva ta smärtlindrande och inflammationsdämpande läkemedel, tala med din urolog vad som gäller i just ditt fall. På längre sikt behöver man inte ta några läkemedel för sin BPH.

Ja, efter behandlingen behöver du bära kateter en tid för att de ska bli en bra läkning. Normalt har du kateter ca 3-4 veckor, ibland längre. Hur länge just du behöver bära kateter avgör din läkare.

Vissa patienter känner ingenting efter behandlingen, med det är inte ovanligt att man känner trängningar. Det är en följd av att det skett en retning och en svullnad i prostata som avtar successivt. För en del patienter kan dessa trängningar upplevas som besvärande, speciellt första dygnet efter behandlingen. Besvären avtar när svullnaden går ner, för att sedan upphöra helt. Fråga din doktor om smärtlindrande läkemedel. Det sker en successiv förbättring under de första månaderna efter behandlingen. Det kan ta upp till sex månader innan du upplever full effekt av behandlingen. Ha tålamod.

CoreTherm är en engångsbehandling. Vanligtvis tar det en tid efter behandlingen innan den ger full effekt. Vetenskapliga studier har visat att nio av tio patienterna som får en behandling är nöjda, tre månader efter genomförd behandling. För några patienter tar det ytterligare några månader.

Ja, själva behandlingen tar cirka 6–15 minuter och du kan vanligtvis åka hem direkt efter avslutad behandling.

Om du har en fungerande erektionsförmåga innan behandlingen kan du förvänta dig att den finns kvar även efter. Spermamängden kan minska eller helt försvinna för ca en tredjedel av dem som genomgått behandlingen.

Efter både kirurgiska ingrepp och CoreTherm-behandling finns en risk för att spermierna efter behandlingen töms baklänges till urinblåsan istället för genom penis. Det blir en “torr utlösning “. De flesta upplever dock inte att detta påverkar orgasmkänslan nämnvärt. Om du vill bibehålla din fertilitet så är det därför viktigt att du diskuterar detta med din läkare.

Nej, CoreTherm genomförs i lokalbedövning. Du får smärtstillande och ev. lugnande medicinering, om du behöver. Du är vaken under behandlingen och kan tala om för din doktor eller sjuksköterska hur du mår.

Före behandling med CoreTherm måste en urolog göra en undersökning för att säkerställa att det är BPH, och inte något annat, som orsakar dina problem. Denna undersökning brukar innefatta bl.a. frågeformulär, urinflödesmätning, ultraljud av prostata, samt att läkaren via ändtarmen känner på prostatan. PSA-prov och eventuell utredning för att utesluta prostatacancer kan vara viktigt innan man behandlar med CoreTherm®

De flesta patienter med en diagnostiserad BPH kan behandlas med CoreTherm, eftersom man inte behöver sövas eller läggas in på sjukhus. Men det finns undantag. Diskutera detta med din läkare.

BPH har behandlats med liknade metoder sedan början av 90-talet. Omkring 100 000 BPH-patienter har behandlats med olika typer av värmebehandling i världen.

Behandlingen ges via en kateter som förs in i urinröret. I denna kateter finns en antenn som avger värme. Prostatavävnaden närmast urinröret värms upp så mycket att cellerna/vävnaden dör. Det är viktigt att man uppnår rätt temperatur för att behandlingen ska bli effektiv och urinflödet återställas.

Behandlingen genomförs med lokalbedövning och är väsentligen smärtfri. Själva behandlingen sker på en vanlig läkarmottagning och tar cirka 6–15 minuter. Du kan vanligtvis åka hem direkt efter behandlingen. Efter behandlingen behöver du ha en kvarvarande kateter under 3-4 veckor, ibland längre.

”Flera studier har visat en påtaglig och långsiktig förbättring av BPH-symptomen efter CoreTherm värmebehandling.”