Före, under och efter CoreTherm-behandling

Den här informationen beskriver vad du kan förvänta dig före, under och efter en CoreTherm® behandling. Varje individ med symptomgivande prostataförstoring är unik. Behandlingen måste därför anpassas och skräddarsys därefter. Det som beskrivs nedan bygger på typiska erfarenheter från flera kliniska studier.

Att göra hemma FÖRE behandlingen.

Innan behandlingsdagen.

Om du använder läkemedel, fråga om du ska ta dem före eller i samband med behand­lingen.

Din läkare kommer att berätta för dig vilka läkemedel du ska ta före och efter behandlingen. Om du får recept på läkemedel, se till att hämta ut dem på apoteket innan behandlingsdagen och ta dem enligt anvisningen.

Behandlingsdagen.

Ät en lätt måltid innan du åker till mottagningen.

Du bör också ha varit på toaletten och haft avföring innan du åker till mottag­ningen.

Bär bekväma och löst sittande kläder. Det känns bättre eftersom du kommer att ha en kateter när du lämnar mottagningen.

Förberedelser i samband med behandlingen.

Behandlingen utförs på en vanlig behandlingsbrits på urologmottagningen. Se till att du ligger bekvämt. Underlivet och penis tvättas med bakteriedödande lösning. Urinrörsmynningen och urinröret fylls med lokalbedövningsgel och du kommer att få en mjuk penisklämma som trycker ihop urinröret i fem minuter för att hålla gelen på plats. Detta för att bedöva och minska obehaget under behandlingen.

Urinblåsan töms helt med hjälp av en tappningskateter innan behandlingen. Samma kateter används för att ge lokalbedövning på fyra ställen i prostatakörteln. Tappningskatetern avlägsnas och du får ytterligare bedövningsgel i urinröret innan behandlingskatetern förs in i urinröret.

En termometer förs in i ändtarmen. Ett band, som också mäter temperaturen, fästs försiktigt runt penisroten. Dessa termometrar ger viktig information till läkaren under behandligen för din säkerhets skull.

Om du inte tål “tandläkarbedövning” är det viktigt att du informerar sjukvårdspersonalen om det. 

Vad du kan förvänta dig UNDER behandlingen.

Behandlingskatetern innehåller en mikrovägsantenn som värmer upp prostatavävnaden närmast antennen. Behandlingskatetern har också temperatursensorer som mäter temperaturen inne i prostatavävnaden. När temperaturer över ca 50 grader nås, dödas överflödig prostatavävnad vilket är avsikten med behandlingen. Behandlingsdatorn övervakar temperaturen i prostatan och därmed den uppnådda behandlingseffekten.

Behandlingstiden varierar mellan 6–15 minuter.

Under behandlingen följer vårdpersonalen åtta säkerhetstemperaturer: tre i prostatan, tre i ändtarmen, en i behandlingskatetern och en runt penisroten. Allt för att göra ingreppet säkert och effektivt. En viss värmekänsla förekommer normalt under behandlingen. Urinträngningar kommer normalt mot slutet av behandlingen. Vanligen när endast 2–4 minuter av behandlingstiden återstår. Dessa trängningar kan vara intensiva men utgör ”falskt alarm” då urinblåsan tömts precis innan behandlingen. Tala genast om för läkaren eller sköterskan om ditt obehag övergår till smärta. Extra smärtlindrande läkemedel med snabb effekt kan ges vid behov men det blir sällan aktuellt.

Behandlingen stoppas automatiskt om temperaturer i prostata vid penisroten eller i ändtarmen uppnår förprogrammerade säkerhetsnivåer. Personalen anpassar värmeeffekten och skräddarsyr behandlingen till din individuella situation.

Efter behandlingen tas behandlingskatetern samt säkerhetstermometrarna genast bort. Normalt är den behandlade prostatavävnaden svullen under flera dagar som en följd efter behandlingen. Detta gör det svårt att kissa själv den första tiden efter behandlingen. Din läkare kommer därför att placera en mjuk kateter till din urinblåsa för att du ska kunna tömma blåsan tills svullnaden har lagt sig. Vanligen har man kvar katetern i ca 3-4 veckor, i vissa fall längre om Du t.ex. hade kateter innan behandlingen.  Personalen kommer att instruera dig hur katetern fungerar och lära sig hur du sköter den om du inte haft kateter tidigare.

Vad kan du förvänta dig EFTER behandlingen.

Du kan i regel gå hem direkt efter behandlingen. Planera så att du kan stanna hemma från arbetet och ta det lugnt några dagar. Undvik tunga lyft och alltför intensiv fysisk aktivitet. Det tar några dagar för urinröret att vänja sig vid urin­vägskatetern. En viss irritation och sveda är normalt men försvinner vanligen efter några dagar. Behandlingen av prostatan ger en tillfällig vävnadsskada och prostatan svullnar upp och behöver tid för att läkas. Svullnaden kan ge symptom som urinträngningar och det kan kännas lite obehagligt, särskilt under det första dygnet efter behandlingen.

Din läkare kan skriva ut flera läkemedel som minskar dina obehag efter behand­lingen, smärtlindrande, inflammationshämmande och läkemedel mot urinträngningar. Antibiotika används ibland för att behandla eller förhindra infektioner. Efter behandlingen kan det hända att du känner dig kissnödig ofta. Detta är helt normalt och känslan kommer att försvinna gradvis. Var noga med din underlivshygien efter behandlingen.

Drick gärna mycket eftersom stora urinmängder och stort flöde genom katetern minskar antalet bakterier som kan orsaka infektion. Det kan finnas synligt blod i urinen under de första dagarna efter behandlingen. Detta är helt normalt, ofarligt och går över med tiden.

Återbesöket.

När det är dags att få katetern borttagen görs det på mottagningen eller på vårdcentralen. Hur lång tid du skall ha kateter efter behandlingen bedömer läkaren bland annat utifrån om du har haft kateter tidigare och hur stor prostatakörtel som har behandlats. Vanligen känner man inte någon omedelbar förbättring när katetern tas bort.
Den stora förbättringen kommer gradvis under veckorna och månaderna som följer därefter. De flesta upplever en väsentlig förbättring inom en till tre månader. Oftast känns förbättringen vecka för vecka under de första tre måna­derna, så förbered dig på att kunna se fram emot en gradvis bättre livskvalité.

Vilka resultat kan jag förvänta mig?

CoreTherm behandlingar har kliniskt bevisat ge långsiktig förbättring av BPH-symptom. CoreTherm kan ge dig och din familj de resultat du hoppas på. 80-90 procent av våra patienter upplever signifikant förbättring.

Viktig information.

CoreTherm är en säker och effektiv behandling och innebär liten risk för komplikationer. Men i likhet med alla medicinska ingrepp kan den i sällsynta fall medföra komplikationer och biverkningar.

Kontakta din läkare/sköterska om du upplever något av följande:

  • Oförklarlig hög feber eller frossa – det kan vara tecken på en infektion
  • Kraftig blödning
  • Stopp i katetern
  • Svår smärta – oavsett när den kommer