Hur får du behandling med CoreTherm?

Enligt patientlagen har alla med BPH-diagnos rätt att välja och få CoreTherm®-behandling. Kan inte hemlandstinget erbjuda denna behandling har du rätt att begära behandlingen hos annan vårdgivare. Ditt hemlandsting betalar för behandlingen via en riksvalsremiss.

Vid vattenkastningsbesvär ska du vända dig till din husläkare för en första bedömning. Vid mer uttalade besvär utfärdas en remiss till urologspecialist. Remisshjälpen (www.remisshjalpen.se) kan hjälpa dig att få den vård du behöver med kortast möjliga väntetid. På vissa ställen i landet kan du vända dig direkt till en urolog.  Det är viktigt att få rätt diagnos. När du fått diagnosen godartad prostataförstoring redogör urologen för de olika behandlingsalternativ som finns och du ska få möjlighet att välja det alternativ som du föredrar.

CoreTherm® finns på ett flertal mottagningar/kliniker i Sverige.

 
Vill du bli undersökt för att se om CoreTherm är något för dig?
Boka tid hos Capio Urologi i Solna:

Adress: Postgången 53, Solna centrum
Telefonnummer: 08-41 07 26 30
Telefontid: måndag-torsdag: 07:00-13:45 fredag: 07:00-09:00
www.capio.se/specialist/stockholm/urologi/

Eller Urologifocus i Stockholm:

Adress: Storängsvägen 10, Stockholm
Telefonnummer: 08-12 15 82 20
Telefontid: måndag-torsdag 08:00-15:00 fredag 08:00-12:00
(lunchstängt mellan 12:00-13:00)
www.urologifocus.se

Stockholms läns landsting
Capio S:t Göran sjukhus, Stockholm

Region Skåne
Universitetssjukhuset SUS, MalmöEgen vårdremiss
Ängelholms sjukhus, ÄngelholmEgen vårdremiss

Landstinget Sörmland
Mälarsjukhuset, EskilstunaEgen vårdremiss

Landstinget Kalmar län
Länssjukhuset i Kalmar, KalmarEgen vårdremiss
Specialistläkargruppen i Kalmar, Kalmar,  Egen vårdremiss

Landstinget Värmland
Centralsjukhuset i Karlstad, Kirurgimottagningen, Egen vårdremiss

Västerbottens läns landsting
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Egen vårdremiss

Region Jämtlands landsting
Östersunds sjukhus, Östersund, Egen vårdremiss

Norrbottens läns landsting
Kalix, sjukhus,  Inget remisskrav

Landstinget Västernorrland
Sundsvalls sjukhusEgen vårdremiss

Västra Götalandsregionen
Skaraborgs sjukhus Skövde

 

Från den 1 januari 2015 har du rätt att söka vård via egenremiss (information från www.1177.se )

I många landsting går det att beställa tid direkt hos en specialiserad läkare, utan att ha en remiss. En del mottagningar vill då att du skriver en så kallad egenanmälan, även kallad egenremiss eller egen vårdbegäran. En sådan innebär att du skriver till mottagningen och berättar om hur du mår och varför du söker vård. Ibland finns det blanketter för att göra en egenanmälan. Om den som tittar på din egenanmälan tycker att du behöver en undersökning får du en kallelse till mottagningen. En egenanmälan för att få vård i ett annat landsting eller region kan du bara skriva om det inte finns krav på remiss där du vill få vård, eller i ditt eget landsting eller region.

Syftet med egen vårdbegäran är att stärka din ställning som patient och öka tillgängligheten till vården.

Bedöms på samma sätt

Din egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du ska få och på vilken nivå. Det betyder att du kan hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård.
Remisser mellan olika vårdenheter fortsätter som tidigare. Om du inte vill, behöver du inte göra en egen vårdbegäran utan kan vända dig till din vårdcentral.

Hur länge behöver du vänta?

Du har rätt att samråda med din läkare om vart du ska bli remitterad. Till vissa mottagningar kan det vara lång väntetid. Då kan du be om att få bli remitterad till en mottagning med kortare väntetid och behöver du få vård snabbt kan det skrivas in i remissen.

 Vårdgarantin varierar

När du får en remiss till en mottagning inom ditt eget landsting eller region gäller den nationella vårdgarantin, som innebär att du har rätt att få vård inom 90 dagar.

Rätt till ”second opinion”

Om du har varit hos en läkare och inte är nöjd med läkarens bedömning har du rätt att få en ny medicinsk bedömning av en annan läkare, en så kallad ”second opinion”. Läs mer om det ”second opinion” här.

Hemlandstinget betalar

Det vanligaste är att du får en ”second opinion” inom det sjukhus du hör till eller på ett annat sjukhus i det landsting där du bor. Om du har önskemål om att komma till någon särskild läkare eller klinik inom Sverige är landstinget där du bor skyldigt att försöka ordna så att du får komma dit. Det egna landstinget har även en skyldighet att bekosta en andra medicinsk bedömning, även om det innebär att du måste resa till ett annat landsting. Oftast kan du också få resan bekostad av sitt hemlandsting.

Vart kan du vända dig?

Om du vill ansöka om att få en ”second opinion”, fråga din läkare eller någon annan representant för den mottagning där du fått ditt första läkarutlåtande om vart du ska vända dig med din förfrågan.
Du kan också ta kontakt med landstingets patientombudsman för att få hjälp med att få en annan läkares bedömning. Finns det inte en patientombudsman kan du alltid vända dig till patientnämnden eller förtroendenämnden.