Hur svåra är dina symptom?

Forskare har tagit fram ett test i form av en självskattningsskala som hjälper dig bedöma hur svåra dina symptom är.

Testet är inte avsett att ge medicinsk rådgivning eller ersätta läkarens utlåtande. Endast din läkare kan diagnostisera om du har BPH och utvärdera ditt individuella tillstånd. Det finns andra tillstånd som kan orsaka urinvägssymtom förutom BPH.

Testet heter IPSS (International Prostate Symptom Score) och består av två delar
Fråga 1-7 är en kartlägger av hur stora problem du har med vattenkastning.
Fråga 8 är en fråga om din livskvalitet och är din egen uppskattning av hur stora problem du har.

Gör snabbtestet här