Snabbtest

Forskare har tagit fram ett test (IPSS, International Prostate Symtom Score) i form av en självskattningsskala som kan hjälpa dig att bedöma hur svåra dina symptom är.

För att markera ditt testsvar klickar du på rutan som bäst beskriver dina symtom.
När du har besvarat alla 8 frågor, klicka på SKICKA, och din totala värdering kommer att beräknas.

Gör testet och få direkt resultat på hur svåra dina prostatabesvär faktiskt är

1 Hur ofta har Du haft en känsla av att blåsan inte har tömts helt och hållet vid vattenkastningen?
Aldrig
Mindre än 1 gång av 5
Mindre än hälften av gångerna
Hälften av gångerna
Mer än hälften av gångerna
Nästan alltid
2 Hur ofta har Du varit tvungen att kasta vatten oftare än varannan timme?
Aldrig
Mindre än 1 gång av 5
Mindre än hälften av gångerna
Hälften av gångerna
Mer än hälften av gångerna
Nästan alltid
3 Hur ofta har Du haft ett avbrott i urinflödet, dvs urinflödet satte igång, stannade upp och satte igång igen?
Aldrig
Mindre än 1 gång av 5
Mindre än hälften av gångerna
Hälften av gångerna
Mer än hälften av gångerna
Nästan alltid
4 Hur ofta har Du haft svårt att vänta med att kasta vatten efter det att Du har känt behov av att kasta vatten?
Aldrig
Mindre än 1 gång av 5
Mindre än hälften av gångerna
Hälften av gångerna
Mer än hälften av gångerna
Nästan alltid
5 Hur ofta har Du tyckt (upplevt) att strålen varit svag?
Aldrig
Mindre än 1 gång av 5
Mindre än hälften av gångerna
Hälften av gångerna
Mer än hälften av gångerna
Nästan alltid
6 Hur ofta har Du haft behov av att krysta eller ta i för att komma igång med vattenkastningen?
Aldrig
Mindre än 1 gång av 5
Mindre än 1 gång av 5
Hälften av gångerna
Mer än hälften av gångerna
Nästan alltid
7 Hur ofta har Du vanligtvis behövt gå upp för att kasta vatten från det att Du lägger Dig på kvällen tills det att Du stiger upp på morgonen?
Aldrig
1 gång per natt
2 ggr per natt
3 ggr per natt
4 ggr per natt
5 eller fler ggr per natt

Livskvalitetsfråga – Livskvalitet på grund av vattenkastningsproblem

8 Om du skulle leva resten av ditt liv med dina vattenkastnings-besvär som det är nu, hur skulle du känna för det?
Mycket nöjd
Nöjd
Mest nöjd
Blandat– ungefär lika nöjd/missnöjd
Mest missnöjd
Missnöjd
Fruktansvärt
Rekommendationer utifrån testresultatet

Fråga 8 är en livskvalitetsfråga och ger en uppfattning om hur du själv tycker att dina besvär är. Svarar du med något av alternativen ”mest missnöjd”, ”missnöjd” eller ”fruktansvärt” på denna fråga är det motiverat att söka hjälp hos läkare. Det finns hjälp att få oavsett ditt resultat på fråga 1–7.

Summan av poängen från fråga 1–7:

  • 1–7 poäng – Svaga symtom
    Du har svaga symptom och kan avvakta att söka hjälp. Har du däremot svarat ”mest missnöjd”, ”missnöjd” eller ”fruktansvärt” på fråga 8 bör du söka hjälp.
  • 8–19 poäng – Måttliga symtom
    Du har måttliga symptom som ev. kan avhjälpas med CoreTherm®. Vår rekommendation är att du söker hjälp hos din läkare.
  • 20–35 poäng – Svåra symtom
    Du har svåra symptom och det ger ofta kraftiga inskränkningar på din livskvalitet. Dessa problem kan avhjälpas med en CoreTherm® behandling. Sök hjälp!