Vad händer om behandling inte ges?

Om inte BPH med avflödeshinder behandlas finns det risk för komplikationer i andra organ. I första hand drabbas urinblåsan och mer sällsynt också de övre urinvägarna vilket kan leda till att njurarna skadas. Stenbildning i urinblåsan och kronisk urinvägsinfektion är relativt vanliga komplikationer. Urinstämma eller urinstopp kan inträffa vilket innebär en plötslig oförmåga att kissa. Detta är ett akut tillstånd som kräver omgående läkarvård på grund av svåra smärtor.

Vänta inte – kontakta din läkare för att diskutera dina besvär.