Vad kan CoreTherm erbjuda?

CoreTherm är en minimalinvasiv behandling som har samma effekt som TURP men med färre allvarliga biverkningar. Behandlingen görs på mottagningen  och tar ca 6-15 minuter. Patienten går normalt hem direkt efter ingreppet avslutas. Ingen narkos eller spinalblockad behövs, patienterna får en god smärtlindring med enbart lokalbedövning.

CoreTherm är lämpligt för den absoluta merparten av BPH-patienter. För patienter med stora prostatakörtlar där det enda alternativet är öppen kirurgi eller livslång kateterisering är CoreTherm synnerligen attraktivt. Andra patienter som inte har så mycket annat att välja på är de som är alltför bräckliga för kirurgi och/eller som står på läkemedel som  t.ex. Waran som komplicerar kirurgiska ingrepp.

Med fördel kan dessa patienter behandlas:
  • Patienter med måttlig till svåra symptom på LUTS vid BPH (IPSS >12).
  • Patient med urinretention där KAD eller RIK är aktuellt
  • Patienter med hög risk eller olämpliga för operation, inklusive;
  • Patienter med stor prostata (> 80 g).
  • Patienter som är föremål för komplicerad operation.
  • Patienter på antikoagulantia.
  • Andra situationer där operation är kontraindicerat.

CoreTherm är en evidensbaserad behandling (TUMT) med rekommendationer från SBU och som finns med i guidelines från EAU och AUA.