Hur går behandlingen till?

Vid behandling med CoreTherm® värms prostatavävnad, närmast urinröret, till en temperatur som gör att den dör. Kroppen bryter sedan ner den döda vävnaden.

Behandlingen sker vid ett mottagningsbesök som varar en knapp timme och själva behandlingen tar 6–15 minuter. Du åker hem direkt efter att behandlingen är klar.

Lokalbedövning i prostata ges genom en specialkateter och ger god smärtlindring.

Narkos eller ryggmärgsbedövning behövs ej.

Efter CoreTherm®-behandling behöver du ha en kateter, vanligtvis i 3-4 veckor.

Målet med behandlingen är att döda och avlägsna den del av prostatan som trycker på urinröret och på så sätt undanröja Dina vattenkastningsproblem. Du ska slippa leta efter toalett på dagarna och kunna sova gott på nätterna.

Kan CoreTherm® behandling hjälpa mig?

Över 90% av våra patienter upplever besvärsfrihet eller en påtaglig förbättring. Flera studier har visat en uttalad och varaktig förbättring efter en CoreTherm® behandling.

Vem passar för behandling med CoreTherm®?

Det krävs en ordentlig undersökning av Dina vattenkastningsbesvär innan ett behandlingsbeslut kan tas. Det krävs att man samtidigt påvisar: påtaglig prostataförstoring, måttliga eller svåra besvär (IPSS>12) och ett långsamt och trögt urinflöde. Efter dessa undersökningar avgör Du i samråd med din läkare vilket behandlingsalternativ som passar Dig bäst. De flesta patienterna som informeras om alternativen operation eller Core Therm® utan narkos eller sjukhusinläggning väljer den senare.

Finns det några sexuella biverkningar?

Om du har en fungerande erektionsförmåga innan behandlingen kan du förvänta dig att den finns kvar även efter. Spermamängden kan minska eller helt försvinna hos en tredjedel efter behandlingen.

Efter både operationsbehandling och CoreTherm® behandling finns en risk att utlösningen går baklänges, så att spermierna töms i urinblåsan istället för ut genom penis. Det upplevs som en torr orgasm. De flesta upplever dock inte att detta påverkar känslan negativt. Om bibehållen fertilitet är viktig måste Du diskuterar detta med din läkare.

Finns det andra biverkningar?

Coretherm® behandling av prostatan leder till svullnad av prostatakörteln under de första veckorna efter behandling. En kateter som garanterar att urinen kan tömmas ut och att risken för urinstopp elimineras är därför helt nödvändig. Urinrörskatarr med sveda och urinträngningar är att förvänta de första dagarna innan urinröret accepterar katetern.

De vanligaste biverkningarna är:

  • trängningar och sveda i urinröret
  • symtom från urinvägsinfektion
  • blodfärgad urin
  • torr utlösning (ca 30%)
Är behandlingen smärtsam?

Urinröret bedövas med bedövningsgel och prostatakörteln bedövas med lokalbedövningsmedel (som tandläkarbedövning). Detta ger en närmast smärtfri behandling. Viss värmekänsla med utstrålning i penis samt en ibland intensiv känsla av ”kissnödighet” kan upplevas de sista minuterna av behandlingen. Obehagen upphör direkt när behandlingen är avslutad.

Hur ska jag gå tillväga för att få behandling?

Om du har vattenkastningsbesvär ska du vända dig till din allmänläkare som gör en första bedömning av Dina besvär. Vid måttliga eller svåra symtom remitteras Du vidare till en urologspecialist för vidare utredning och bedömning. Det är viktigt att få rätt diagnos. Om Du fått diagnosen godartad prostataförstoring med avflödeshinder behövs oftast en aktiv behandling. Läkemedelsbehandling botar inte och är enbart symtomlindrande så länge man medicinerar. Diskutera vilka behandlingsalternativ som finns med din läkare. En CoreTherm® behandling kan vara ett enklare och snabbare alternativ till operationsbehandling.

“Med CoreTherm får du ett bra alternativ istället för operation och med ett bestående resultat.”
Jennifer Braun, Leg. Sjuksköterska, Capio St Görans sjukhus, Stockholm