Vad är CoreTherm®?

CoreTherm® är en metod för att behandla godartad prostataförstoring (BPE). Metodens resultat är vetenskapligt bevisad i ett antal studier och har utvecklats under drygt 25 års tid. Behandlingen har samma goda symptomlindring som en kirurgisk behandling (TURP), en s.k. hyvling i dagligt tal. Dessutom har CoreTherm®-metoden fördelen att den medför lägre risk för allvarliga komplikationer jämfört med den kirurgiska behandlingen.

CoreTherm® utförs under lokalbedövning och du slipper narkos och övernattning på sjukhus.

Över 30 000

behandlade med CoreTherm®

18

kliniker i Sverige

15 minuter

behandlingstid

Kort om coretherm®:

 • Botar dina vattenkastningsbesvär
 • Ingen narkos eller ryggbedövning krävs
 • Färre allvarliga komplikationer än vad som rapporteras för kirurgi (TURP)
 • Behandlingen utförs på mindre än 15 minuter
 • Kan behandla prostatastorlekar upptill 366ml
 • Upp till 88% av kateterbärare (eller RIK) slipper sin kateter (efter behandling med CoreTherm®)
 • Alternativet för dig där operation är riskabelt p.g.a andra sjukdomar
 • Tilltalande alternativ för dig som tar blodförtunnande läkemedel (tex Trombyl®/Waran®)
 • Lägre risk för torr utlösning än efter en kirurgisk behandling

Hur går behandlingen till?

Vid behandling med CoreTherm® uppvärms prostatavävnaden så att delar av den avdödas. Kroppen bryter sedan ner den döda vävnaden och urinrörspassagen vidgas och kan fungera normalt igen.

 • Behandlingen sker vid ett mottagningsbesök som varar en knapp timme. Själva behandlingen tar mindre än 15 minuter. Du åker/kör hem direkt efter behandlingen är klar.
 • Lokalbedövning i prostata ges genom en specialkateter och ger god smärtlindring.
 • Narkos eller ryggbedövning behövs ej.
 • Efter CoreTherm®-behandling behövs en tillfällig avlastning med kateter, i normalt 3-6 veckor under svullnadsfasen och läkningsprocessen. Målet med behandlingen är att avdöda och avlägsna den prostatavävnad som försnävar urinröret och på så sätt undanröja BPE-problemen.
 • CoreTherm® kan bota dig. Du ska slippa leta efter toalett på dagarna och kunna sova gott på natten.

Var utförs CoreTherm®-behandlingar?

Enligt Patientlagen har alla rätt att välja CoreTherm®-behandling, även om hemsjukhuset inte kan erbjuda denna behandling. Du har rätt att begära behandlingen hos annan vårdgivare om den inte kan erbjudas i närheten. Ditt hemlandsting betalar för behandlingen via en riksvalsremiss.

Vid vattenkastningsbesvär ska du vända dig till din husläkare för en första bedömning. Vid mer uttalade besvär utfärdas en remiss till urologspecialist. På vissa ställen i landet kan du vända dig direkt till en urolog. Det är viktigt att få rätt diagnos. När du fått diagnosen godartad prostataförstoring redogör urologen för de olika behandlingsalternativ som finns. CoreTherm® kan vara ett alternativ som passar dig bäst.

CoreTherm®-behandlingar utförs idag på sjukhus och läkarmottagningar i Sverige och Norden.

Från den 1 januari 2015 har du rätt att söka vård via egenremiss.

NU-Sjukvården, Uddevalla

Alingsås lasarett, Alingsås

Skaraborgs Sjukhus, Skövde

Centralsjukhuset i Karlstad, Karlstad

C-Medical, Oslo

Capio Läkargruppen, Örebro

Regionshospitalet Viborg, Midthylland

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Gentofte Hospital, Hellerup, Gentofte

Hovestaden

GHP Gastro Center Skåne, Lund

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Länssjukhuset i Kalmar, Kalmar

Specialistläkargruppen i Kalmar, Kalmar

Friklinikken, Grindsted, Billund, Syddanmark

Næstved Sygehus, Næstved, Sjælland

Capio Urologi Solna, Solna

Urogyn Solna, Solna

Sergelkliniken, Stockholm

Svendborg Sygehus, Svendborg, Syddanmark

Sundsvalls Sjukhus, Sundsvall

Östersunds Sjukhus, Östersund

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Kalix sjukhus, Kalix

Carlshamns Specialistklinik AB, Karlshamn

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Sverige:
– NU-Sjukvården, Uddevalla
– Alingsås lasarett, Alingsås
– Skaraborgs Sjukhus, Skövde
– Centralsjukhuset i Karlstad, Karlstad
– Capio Läkargruppen, Örebro
– Mälarsjukhuset, Eskilstuna
– GHP Gastro Center Skåne, Lund
– Carlshamns Specialistklinik AB, Karlshamn
– Specialistläkargruppen i Kalmar, Kalmar
– Capio Urologi Solna, Solna
– Sergelkliniken, Stockholm
– Urogyn Solna, Solna
– Sundsvalls Sjukhus , Sundsvall
– Östersunds sjukhus, Östersund
– Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
– Kalix sjukhus, Kalix

Danmark:
– Regionshospitalet Viborg, Midtjylland
– Gentofte Hospital, Hellerup, Gentofte,
– Hovedstaden
– Friklinikken, Grindsted, Billund, Syddanmark
– Næstved Sygehus, Næstved, Sjælland
– Svendborg Sygehus, Svendborg, Syddanmark
– Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Norge:
– C-Medical, Oslo

CoreTherm® finns bland annat hos:

Rulla till toppen