Vanliga frågor

CoreTherm® ger samma symptomlindring som operation (TURP) och är förknippad med färre allvarliga risker och är lättare för patienten att genomgå. Den kan göras på mottagningen och kräver ingen inläggning på sjukhus.

CoreTherm® är en icke-kirurgisk behandling som använder värme för att ta bort den extra vävnad som orsakar vattenkastningsbesvär. CoreTherm®-behandlingen kallas i den medicinska litteraturen ofta för TUMT (Transuretral mikrovågstermoterapi).

Enligt Patientlagen har alla rätt att få såväl information om som att välja CoreTherm® värmebehandling, även om hemsjukhuset inte kan erbjuda denna typ av behandling. CoreTherm® finns på ett flertal mottagningar/kliniker i Sverige och resten av Norden. Om det inte finns nära dig har du rätt att begära behandlingen hos annan vårdgivare, betald av ditt landsting via s.k. riksvalsremiss. Det är viktigt att få rätt diagnos. När du fått diagnosen godartad prostataförstoring, diskutera vilka behandlingsalternativ som finns med din läkare. CoreTherm® kan vara ett alternativ som passar.

Lokalbedövningen gör att de flesta inte upplever behandlingen som smärtsam, men det är vanligt att man känner ett visst övergående obehag och en känsla av att man måste gå på toaletten (trängningar). Hur mycket besvär man känner är helt individuellt och det är därför viktigt att du talar om för din läkare om du känner obehag under behandlingen.

Det är inte ovanligt att man ska ta antibiotika under tiden som man bär kateter. Dagarna efter behandlingen kan vissa patienter behöva ta smärtlindrande läkemedel. Tala med din urolog vad som gäller i just ditt fall. På lite längre sikt behöver man inte några läkemedel efter en CoreTherm®-behandling.

Under läkningsprocessen behövs avlastning. Vanligtvis införs en kvarvarande kateter men det finns andra alternativ så som CoreFlow® Soft Stent. Normalt har patienter kateter/CoreFlow® Soft Stent i ca 3-6 veckor. Hur länge du behöver bära kateter avgör din läkare.

Vissa patienter känner ingenting efter behandlingen, med det är inte ovanligt att man känner trängningar. Det är en följd av att det skett en retning och en svullnad i prostata som avtar successivt. För en del patienter kan dessa trängningar upplevas som besvärande, speciellt första dygnet efter behandlingen. Besvären avtar när svullnaden går ner, för att sedan upphöra helt. Fråga din läkare om smärtlindrande läkemedel och/eller läkemedel för att lindra trängningarna.

CoreTherm® är en engångsbehandling för majoriteten av patienter. Det sker en successiv förbättring under de första månaderna efter behandlingen. Det kan ta upp till sex månader innan du upplever full effekt av behandlingen. Ha tålamod! Det behöver oftast gå en tid efter behandlingen innan den ger full effekt. 

Ja, själva behandlingen tar mindre än 15 minuter och du kan vanligtvis åka hem direkt efter avslutad behandling.

Nej, CoreTherm®-behandling utförs i lokalbedövning. Du får smärtstillande och lugnande medicinering, om du behöver. Du är vaken under hela behandlingen och kan tala om för din läkare eller sjuksköterska hur du mår.

Före behandling med CoreTherm® måste en urolog göra en undersökning för att säkerställa att det är BPE som orsakar dina problem, och inte något annat. Denna undersökning brukar innefatta bl.a. frågeformulär, flödesmätning, ultraljud av prostata, samt palpation av prostatan som sker via ändtarmen. PSA-prov och eventuell utredning för att utesluta prostatacancer kan vara viktigt innan man behandlar med CoreTherm®.

De flesta patienter med en diagnostiserad BPE kan behandlas med CoreTherm®, eftersom man inte behöver sövas eller läggas in på sjukhus. Men det finns undantag. Diskutera detta med din läkare.

BPE har behandlats med liknande metoder sedan början av 90-talet och CoreTherm®, såsom behandlingen utförs idag, etablerades 2004.

Behandlingen ges genom en kateter via urinröret. I denna kateter finns en antenn som avger värme. Prostatavävnaden närmast urinröret värms upp så mycket att cellerna/vävnaden dör. Det är viktigt att man uppnår rätt temperatur för att behandlingen ska bli effektiv och urinflödet återställs.

Behandlingen utförs i lokalbedövning. Själva behandlingen utförs oftast på en vanlig läkarmottagning och tar mindre än 15 minuter. Du kan vanligtvis åka hem direkt efter behandlingen. Efter behandlingen behöver du ha en kvarvarande kateter eller en CoreFlow® Soft Stent under vanligen 3-6 veckor.

Läs mer om hur behandlingen går till här

Rulla till toppen