Evidensbaserad behandling vid BPH

Evidensbaserad behandling vid BPH

CoreTherm är en minimalinvasiv behandling med samma effekt som TURP men med färre allvarliga biverkningar. Behandlingen görs på mottagningen  och tar ca 6-15 minuter. Patienten går normalt hem direkt efter ingreppet avslutas. Ingen narkos eller spinalblockad behövs, patienterna får en god smärtlindring med enbart lokalbedövning.

CoreTherm är en snabb, säker och effektiv behandling

Studier

Kliniska studier gjorda på CoreTherm

Beställ CoreTherm

”Jag ville ha den bästa behandlingen”